Eberhard van der Laan

Advocaat Eberhard van der LaanEberhard van der Laan werd in 1955 geboren in Leiden. Hij groeide op in een gereformeerd gezin, en na zijn middelbare schooltijd studeerde hij Nederlandse recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werd tijdens zijn studie lid van de PvdA.  Na zijn studie werkte hij bij ‘Van Doorne, Sjollema Advocaten/Trenité Van Doorne advocaten’. Zijn belangstelling lag met name op het terrein van wettelijke aansprakelijkheid, zowel met betrekking tot het civiel recht als het strafrecht. Ook eigendomsrecht en het recht op vrijheid van meningsuiting waren voor Eberhard zaken waar veel interessante juridische haken en ogen aan zaten, en waar hij zich als advocaat ook intensief mee bezig hield. Als advocaat gaf hij hij zowel bedrijven als overheidslichamen juridische adviezen op bovenstaande terreinen. Hij werd een expert op het gebied van privaat-publieke organisaties en de complexiteit die daarmee samenhangt op juridische gebied.
Starten van eigen kantoor

In 1992 richtte hij, samen met een partner, zijn eigen advocatenkantoor op: ‘Kennedy Van der Laan’. Hij werkte voor dit kantoor tot hij in 2008 minister werd. Het bureau had bij oprichten tien mensen in dienst en toen Eberhard het kantoor verliet waren dat er zo’n 100. Het advocatenkantoor was zeer succesrijk en vertegenwoordigde een groot aantal belangrijke en internationaal bekende bedrijven.Hij bleef aan de zijlijn actief in de politiek. Zo was hij in 2006 informateur bij de onderhandelingen rond de vorming van het nieuwe college van Amsterdam. Hij werd in 2008 minister voor Wonen, Wijken en Integratie, in het kabinet Balkenende IV. Toen dit kabinet in 2010 viel, gaf hij aan verder te willen in de politiek. Het werd echter iets anders.

Zijn cariere als burgemeester

In 2010 werd hij burgemeester van Amsterdam, als opvolger van Job Cohen. Als burgemeester heeft hij veel lof ontvangen omdat hij erin slaagt een daadkrachtige politiek te voeren en daarbij te laten zien dat er een mens achter de functie schuil gaat. Hij is ook nooit bang om zijn emoties te tonen.

In 2013 ontving Van der Laan de Machiavelliprijs. Hij kreeg deze prijs omdat hij zich inspande, en nog steeds inspant, om open en helder te communiceren met de burger.

Geert Jan Knoops

Advocaat Geert Jan KnoopsZijn volledige naam is Gerardus Godefridus Johannes Alexander Knoops. Hij is een Nederlandse advocaat en strafrechtkundige. Hij was van 2003 tot 2013 een bijzondere hoogleraar politiek van het Internationaal recht. Ook is hij professor van het Internationaal strafrecht.

Hoe is zijn carrière tot stand gekomen?

Geert Jan Knoops heeft een opleiding gevolgd aan de pedagogische academie als officier bij het Korps, Mariniers. Hierbij werd hij dan ook eerst commandant van de infanteriepeloton. Na zijn militaire carrière koos Geert Jan Knoops voor rechtsgeleerdheid. Hierbij studeerde hij af aan de Katholieke Universiteit, en startte met de opleiding strafrecht. In 1994 begon hij een eigen advocatenkantoor, samen met zijn echtgenote.

Wat heeft hij allemaal behandelt in zijn strafrechtszaken?

Hij behandelde in 2005 de zaak van Hamdan Rumsfeld, en werd hierbij ook benoemd tot expert adviseur. Dit was een zaak over de Guantanamo Bay gevangenen. Ook heeft hij een zaak gepleit over de schoonbroers, Wilco Viets en Herman du Bois. Dit waren Puttense moordenaars. Maar meestal koos Geert Jan Knoops ervoor om samen te werken in zaken die zich in bijzondere situaties verkeren. Als het hem niet veel financieëls opbrengt, vindt hij dit dan ook niet erg.

Hij kreeg ook een paar beschuldigingen door onzorgvuldig te citeren. In een recensie van september 2006, werd hij door een van de ’s werelds toonaangevende Internationale juridische tijdschriften beschuldigd door zijn onzorgvuldigheid in de rechtszaak. Geert Jan Knoops zou een thesis gekopieerd hebben waar hij zijn Ierse dokterstitel behaalde. Ook zou hij een tekst van een Amerikaanse jurist, en hoogleraar in internationaal recht letterlijk gekopieerd hebben.

In 2009 op 29 april is Geert Jan Knoops, de toenmalige professor als Officier in de Orde van Oranje onderscheiden. Dit door de Koningin van Nederland, voor zijn meerwaarde aan de vooruitgang van het recht en aan de politiek. Nu is hij onder meer een auteur van verschillende nationale en internationale boeken over Nederlands recht. En is hij betrokken geweest als raadsman bij revisiezaken in Nederland.

Over Geert Jan Knoops nu

Geert Jan Knoops is een zeer bekende spreker over de wetenschap en algemeen recht. Hij verzorgd ook lezingen of masterclasses. Je kan hem gemakkelijk inhuren als spreker of om lezingen te geven. Ook heeft hij al een paar boeken geschreven over het leven van hem als jurist en advocaat. Hierbij heeft hij onder andere ook al een boek uitgebracht over de aanslagen in Amerika op 9 september 2011.

Bram Moszkowicz

Advocaat Bram MoszkowiczAbraham Maarten Moszkowicz, beter bekend als Bram Moszkowicz. Hij is een Nederlandse meester in de rechten en ook nog eens strafadvocaat. Bram Moszkowicz is van Joodse afkomst en is ook de zoon van advocaat Max Moszkowicz. Hij en zijn broers, samen met de vader van het gezin vormden samen een advocatenmaatschappij op. Hierbij waren de kantoren gevestigd in Maastricht en Amsterdam.

Wat heeft Bram Moszkowicz al allemaal bereikt in zijn advocaten carrière?

Bram Moszkowicz heeft in Amsterdam rechten gestudeerd op de Universiteit. Hierbij verdedigde Bram Moszkowicz als strafrechtadvocaat al een paar bekende personen. Hij verdedigde onder andere de Surinaamse president Desi Bouterse, waaronder hier gepleit werd voor moord. Ook heeft hij voor de bekende Willem Holleeder gepleit. Hierbij ging de zaak over afpersingen. Hierbij werd Bram Moszkowicz in moeilijkheden gebracht door een verbod op te leggen om als advocaat op te treden voor de andere cliënt. Hij kreeg een klacht van de ‘Nederlandse Orde van Advocaten’. Hij was voor 20 jaar de advocaat. De zaak van Geert Wilders ging over het beleid dat hij verdacht werd van haat teweegbrengen en discriminatie. Bram Moszkowicz heeft ook al lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezing zichzelf gepresenteerd. Maar werd na 9 maanden uit de politieke partij gezet door twijfel in het bestuur. Bram Moszkowicz heeft zijn advocatenkantoor in Maastricht en Amsterdam, waar hij zaken pleit die onder andere gaan over; burgerlijk recht, bestuursrecht en strafrecht.

Wat is er gebeurd na zijn politieke en juridische carrière van Bram Moszkowicz?

Bram Moszkowicz is na zijn politieke carrière zeker niet stil blijven zitten en heeft al in verschillende televisie programma’s gekomen. Zo is hij onder andere in een actualiteitenprogramma gekomen van NOVA. Ook heeft Bram Moszkowicz opgetreden als misdrijfdeskundige in een showbizzprogramma. Hierna heeft hij nog enkele TV programma’s gepresenteerd en verschillende reclames. In 2005 stelde Bram Moszkowicz een talentenjacht voor de jongere juristen op televisie. Ook blijft Bram Moszkowicz niet alleen bij de televisie programma’s, maar schrijft hij intussen ook al enkele boeken uit over de advocatenwereld waar hij in terechtgekomen is.

Gerard Spong

Advocaat Gerard SpongGerard Spong is een bekende Nederlandse advocaat en werkt voor Spong Advocaten,gevestigd in Haarlem en Amsterdam. Hij behandelt er alle strafzaken en is gespecialiseerd in (straf)cassatiezaken. Deze zaken worden door de Hoge Raad behandeld. Spong treedt niet alleen op in (straf)cassatiezaken, maar ook in Antilliaanse strafzaken, fraudezaken, uitleveringszaken en in (medische) tuchtzaken.

Spong houdt zich ook bezig met het verzorgen van postacademische cursussen. Zo was hij betrokken bij het tot stand komen van het zogenaamde handboek ‘Handboek: Verdediging’. Hierin legde hij zich toe op bijstand bij cassatie en schreef er een hoofdstuk over. Samen met Mijnheer Murray schreef hij een hoofdstuk over (rechts)bijstand op de Nederlandse Antillen.

In 2011 heeft Gerard Spong enkele postacademische cursussen gedoceerd over actualiteit en nieuwigheden in het straf- en strafprocesrecht. Hij nam er recentelijke ontwikkelingen in de rechtspraak onder de loep die betrekking hadden op de belediging, de ‘poging’, medeplegen DNA-onderzoek, bewijsmotivering, het meebrengen ter zitting een getuige, ingetrokken getuigenverklaringen, noodweer of exces, wraking, schakelbewijs en de Salduz perikelen (dit houdt bijstand van een raadsman in bij een een politieverhoor), het voortbouwend appel, beginselen van de behoorlijke procesorde en tot slot de eigen waarneming en bevinding van de rechter als middel van bewijs in een zaak.

Voorts heeft Spong ook een aantal lezingen gegeven over de rol van de media in strafzaken. Hij heeft er aandacht besteed aan het schenden van het beginsel in onschuld ’trial by media’: onrechtmatig vergaard bewijs door o.m. journalisten. Hij gaf hierin ook tips aan de advocatuur om met die media om te gaan. Sommige van deze lezingen werden gebundeld tot de ‘Strafrechtelijk prikkeldraad’ met die een unieke blik geven op het strafrechtelijk bedrijf.

In 2012 verscheen een nieuw boek, ‘De hypocrisie van de Achterdeur’, over de onhoudbaarheid van het softdrugsbeleid in Nederland. Hij kaart samen met zijn kantoorgenoten, Tim Vis en Sidney Smeets, het softdrugsbeleid in Nederland aan. Ze tonen aan hoe de Nederlandse overheid blundert door softdrugsverkoop toe te laten, maar tegelijkertijd de aanvoer naar de achterdeur van de coffeeshop strafbaar te maken.

In 2013 presenteerde Spong een nieuw boek: ‘De breuk’. Er verscheen ook een boek naar aanleiding van zijn 40-jarig jubileum als advocaat.