Eberhard van der Laan

Advocaat Eberhard van der LaanEberhard van der Laan werd in 1955 geboren in Leiden. Hij groeide op in een gereformeerd gezin, en na zijn middelbare schooltijd studeerde hij Nederlandse recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werd tijdens zijn studie lid van de PvdA.  Na zijn studie werkte hij bij ‘Van Doorne, Sjollema Advocaten/Trenité Van Doorne advocaten’. Zijn belangstelling lag met name op het terrein van wettelijke aansprakelijkheid, zowel met betrekking tot het civiel recht als het strafrecht. Ook eigendomsrecht en het recht op vrijheid van meningsuiting waren voor Eberhard zaken waar veel interessante juridische haken en ogen aan zaten, en waar hij zich als advocaat ook intensief mee bezig hield. Als advocaat gaf hij hij zowel bedrijven als overheidslichamen juridische adviezen op bovenstaande terreinen. Hij werd een expert op het gebied van privaat-publieke organisaties en de complexiteit die daarmee samenhangt op juridische gebied.
Starten van eigen kantoor

In 1992 richtte hij, samen met een partner, zijn eigen advocatenkantoor op: ‘Kennedy Van der Laan’. Hij werkte voor dit kantoor tot hij in 2008 minister werd. Het bureau had bij oprichten tien mensen in dienst en toen Eberhard het kantoor verliet waren dat er zo’n 100. Het advocatenkantoor was zeer succesrijk en vertegenwoordigde een groot aantal belangrijke en internationaal bekende bedrijven.Hij bleef aan de zijlijn actief in de politiek. Zo was hij in 2006 informateur bij de onderhandelingen rond de vorming van het nieuwe college van Amsterdam. Hij werd in 2008 minister voor Wonen, Wijken en Integratie, in het kabinet Balkenende IV. Toen dit kabinet in 2010 viel, gaf hij aan verder te willen in de politiek. Het werd echter iets anders.

Zijn cariere als burgemeester

In 2010 werd hij burgemeester van Amsterdam, als opvolger van Job Cohen. Als burgemeester heeft hij veel lof ontvangen omdat hij erin slaagt een daadkrachtige politiek te voeren en daarbij te laten zien dat er een mens achter de functie schuil gaat. Hij is ook nooit bang om zijn emoties te tonen.

In 2013 ontving Van der Laan de Machiavelliprijs. Hij kreeg deze prijs omdat hij zich inspande, en nog steeds inspant, om open en helder te communiceren met de burger.