Gerard Spong

Advocaat Gerard SpongGerard Spong is een bekende Nederlandse advocaat en werkt voor Spong Advocaten,gevestigd in Haarlem en Amsterdam. Hij behandelt er alle strafzaken en is gespecialiseerd in (straf)cassatiezaken. Deze zaken worden door de Hoge Raad behandeld. Spong treedt niet alleen op in (straf)cassatiezaken, maar ook in Antilliaanse strafzaken, fraudezaken, uitleveringszaken en in (medische) tuchtzaken.

Spong houdt zich ook bezig met het verzorgen van postacademische cursussen. Zo was hij betrokken bij het tot stand komen van het zogenaamde handboek ‘Handboek: Verdediging’. Hierin legde hij zich toe op bijstand bij cassatie en schreef er een hoofdstuk over. Samen met Mijnheer Murray schreef hij een hoofdstuk over (rechts)bijstand op de Nederlandse Antillen.

In 2011 heeft Gerard Spong enkele postacademische cursussen gedoceerd over actualiteit en nieuwigheden in het straf- en strafprocesrecht. Hij nam er recentelijke ontwikkelingen in de rechtspraak onder de loep die betrekking hadden op de belediging, de ‘poging’, medeplegen DNA-onderzoek, bewijsmotivering, het meebrengen ter zitting een getuige, ingetrokken getuigenverklaringen, noodweer of exces, wraking, schakelbewijs en de Salduz perikelen (dit houdt bijstand van een raadsman in bij een een politieverhoor), het voortbouwend appel, beginselen van de behoorlijke procesorde en tot slot de eigen waarneming en bevinding van de rechter als middel van bewijs in een zaak.

Voorts heeft Spong ook een aantal lezingen gegeven over de rol van de media in strafzaken. Hij heeft er aandacht besteed aan het schenden van het beginsel in onschuld ’trial by media’: onrechtmatig vergaard bewijs door o.m. journalisten. Hij gaf hierin ook tips aan de advocatuur om met die media om te gaan. Sommige van deze lezingen werden gebundeld tot de ‘Strafrechtelijk prikkeldraad’ met die een unieke blik geven op het strafrechtelijk bedrijf.

In 2012 verscheen een nieuw boek, ‘De hypocrisie van de Achterdeur’, over de onhoudbaarheid van het softdrugsbeleid in Nederland. Hij kaart samen met zijn kantoorgenoten, Tim Vis en Sidney Smeets, het softdrugsbeleid in Nederland aan. Ze tonen aan hoe de Nederlandse overheid blundert door softdrugsverkoop toe te laten, maar tegelijkertijd de aanvoer naar de achterdeur van de coffeeshop strafbaar te maken.

In 2013 presenteerde Spong een nieuw boek: ‘De breuk’. Er verscheen ook een boek naar aanleiding van zijn 40-jarig jubileum als advocaat.